Reactie DIVD op betrokkenheid van DIVD vrijwilliger bij grote datadiefstal zaak

Reactie DIVD op betrokkenheid van DIVD vrijwilliger bij grote datadiefstal zaak

24 February 2023, by DIVD

(English translation below)

Op donderdag 23-2 rond 17:00 verscheen het bericht over de arrestatie van drie jonge hackers in verband met een grote gegevensdiefstal- en afpersingszaak. Een van hen was het afgelopen jaar actief als vrijwilliger voor DIVD. We zijn erg geschrokken van de feiten die nu naar buiten zijn gekomen.

De missie van DIVD is het veiliger maken van het internet. De zaken waarvan hij wordt verdacht staan lijnrecht tegenover deze missie. Het mag duidelijk zijn dat wij geen enkele weet hadden van criminele activiteiten van de vrijwilliger, of een vermoeden hadden dat hij zich met dit soort zaken bezighield.

We hebben, zodra wij vernamen van zijn arrestatie, een crisisteam gevormd, deze heeft onmiddellijk het account van de betreffende persoon geblokkeerd en zijn toegang ontzegd tot de systemen van DIVD. Kort hierna hebben wij ook een intern onderzoek gestart om te kijken of er misbruik gemaakt is van DIVD kennis of middelen tegen de DIVD code of conduct in. Hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen gevonden. DIVD is zelf geen onderdeel van het politieonderzoek en er zijn geen gegevens bij ons gevorderd door de politie.

Het vrijwilligerschap bij DIVD als helpende hacker is nooit verenigbaar met cybercriminaliteit. Wij hebben zijn vrijwilligerschap geschorst.

Bij DIVD zijn ruim 100 vrijwilligers als helpende hacker actief. Zij hebben allemaal onze code of conduct onderschreven. Wie deze code schendt, wordt direct geschorst en is niet meer welkom bij DIVD. We hebben met zijn allen de afgelopen jaren veel goeds teweeg gebracht, en vinden het erg vervelend dat de daden van een vrijwilliger dit nu in een kwaad daglicht zet.


DIVD’s response regard the involvement of a DIVD volunteer in a major data theft case

On Thursday, February 23, at around 5:00 PM, news broke of the arrest of three young Dutch hackers in connection with a significant data theft and extortion case. One of them was an active volunteer for DIVD in the past year. We are deeply shocked by the facts that have come to light.

The mission of DIVD is to make the internet safer. The allegations against the volunteer are entirely at odds with this mission. It should be clear that we had no knowledge of any criminal activities by the volunteer, nor did we suspect he was involved in such activities.

As soon as we learned of his arrest, we formed a crisis team, blocking the volunteer’s account and denying him access to DIVD systems. Shortly after that, we launched an internal investigation to determine if DIVD knowledge or resources were used in violation of the DIVD code of conduct. No concrete evidence of such abuse was found. DIVD is not part of the police investigation, and they have not requested us for any data.

Volunteering for DIVD as a helpful hacker is never compatible with cybercrime. We have suspended the volunteer’s membership.

More than 100 volunteers are active as helpful hackers at DIVD. They have all endorsed our code of conduct. Anyone who violates this code is immediately suspended and is no longer welcome at DIVD. We have accomplished a great deal together over the past years, and we are very sorry that the actions of one volunteer have now cast a shadow on our work.


Last modified: 24 Feb 2023 14:22